cykla-tors

Sikker sykling

Sykkelandelen i Norge skal økes kraftig. Sykkel er et viktig satsingsområde i Nasjonal transportplan og det er laget en egen ” Nasjonal Sykkelstrategi 2014-2023 “.

Målsettingen er å øke sykkeltrafikken i Norge fra i dag ca 5 % til 8 % i 2023.
Skal det være mulig å nå denne målsettingen så må sykkelandelen i byene økes til mellom 10 og 20 %. Utenfor byene er det skoleveier i en radius på 2 km fra skolene som skal prioriteres.
cykla-tors
“Balansera Mera!”
Svenske Socialstyrelsen gjennomfører nå for andre år på rad kampanjen “Balansera Mera!”.
En nasjonal ukes-kampanje i oktober med formål å forhindre, eller i det minste å redusere, antallet fallulykker blant eldre.

Hvert år er ca. 70 000 personer over 55 år utsatt for fallulykker i Sverige. Av dem dør ca 1000! Tallene for Norge er nesten like ille, men her venter vi fortsatt på initiativ fra berørt departement og direktorat når det gjelder en mer aktiv politikk for fall- og skadeforebygging blant eldre. Ifølge et mål som regjeringen satte seg i 2015 skulle hoftebruddraten reduseres med 10 % innen 2018.

Det gjenstår nå i mai 2017 bare 7 måneder og vi venter fortsatt på mer målrettede tiltak fra det nasjonale nivå.