meadow-43467_1280

Steinlegging – en jobb for fagfolk

meadow-43467_1280Steinlegging er en jobb som mange satser på å greie selv for deretter å gremme seg i årevis over resultatet. La heller oss ta jobben med å planlegge og/eller utføre steinleggingen, og få et resultat du kan være stolt av å vise frem.

Planlegging og grunnarbeid for steinlagte ganger og uteplasser er helt avgjørende for den totale estetiske opplevelsen av å være i en hage, derfor er det viktig å bruke tid på dette, og ta med fagfolk på konsultasjoner fra en tidlig fase. Man må nemlig i tillegg til det rent estetiske også tenke over hvordan hagen skal brukes og hvor det er logisk og forutsigbart at folk vil bevege seg mest.

Utkanten i hagen eller periferi kan det være hensiktsmessig å markere med en randsone av mur, som gir et sobert og ryddig inntrykk som understreker både eiendomsretten og syntesen av natur og kultur som en hage representerer. Muren er en referanse til historie og sivilisasjon, en moderne forekomst i vår evolusjon som den tross alt er. Istedenfor en ensfarget mur går det an å variere eller bryte opp med andre steinsorter eller farger i interessante og innovative kombinasjoner. Rundt omkring i en hage med ulike nivåer kan man også bygge terrasser og plante ut grønnsaker eller urter som senere kan inkluderes i grillmiddagen.

Før man går inn i den tunge prosessen det faktisk er å lage en hage, særlig der naturen er lite homogen slik den gjerne er i Norge, er det ønskelig å planlegge de ulike elementene hver for seg og også i et helhetsperspektiv. Søk hjelp før du begynner med legging av stein og andre krevende oppgaver, for det er ingenting som er verre enn å sette seg i den situasjonen at man må leve i utilfredsstillende omgivelser i flere tiår. Slå på tråden i dag.